Stypendia dla najzdolniejszych

02.12.2011

2 grudnia o godz. 13.00 w Sali nr 207 Urzędu Miejskiego w Zabrzu odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezydenta Miasta Zabrze dla uczniów i studentów za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sportu.

Stypendia Prezydenta Miasta Zabrze są przyznawane na podstawie Uchwały Nr XXII/206/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 09.02.2004 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów. Stypendia są przyznawane za wybitne osiągnięcia z dziedziny nauki, kultury i sportu na szczeblu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym.

Lista stypendystów:

1. Uczniowie szkół gimnazjalnych:
– Katarzyna Kozub – za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki
– Beata Mańka za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki i kultury,
– Agnieszka Misiak- za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu,
– Sylwia Mielcarska – za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki,
– Jakub Szymanowski – za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu.

2. Uczniowie szkół ponadgimnjazjalnych:
– Karolina Hnatyszyn – za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki,
– Karol Janik – za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki,
– Adam Kujawa – za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki,
– Wiktor Rorot – za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki,
-Adam Szady – za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki,

3. Studenci:
– Antonina Behnke – za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu,
– Anna Jarosz – za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki,
– Anna Muszkiewicz – za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki,
– Olaf Paruzel –za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu,
– Rafał Topolnicki – za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki.