Radosna Szkoła w Biskupicach

28.11.2011

Przy Zespole Szkół Specjalnych nr 40 wZabrzu-Bskupicach pojawił się nowy plac zabaw, który został zbudowany dzięki finansowym wsparciu z budżetu Miasta Zabrze.

Z tej okazji uczniowie szkoły przygotowali krótki program artystyczny. Następnie w towarzystwie zastępcy prezydenta Zabrza Jana Pawlucha oraz dyrektor szkoły Stanisławy Stus dokonali uroczystego przecięcia wstęgi.

Plac zabaw powstał w ramach programu Radosna Szkoła za kwotę ok. 123 tys. zł. Z budżetu miasta na ten cel przeznaczono ponad 60 tys. zł. Reszta pochodzi z budżetu państwa.