Jubileusz 50-lecia istnienia Szpitala Miejskiego w Zabrzu

25.11.2011

25 listopada o godz. 12.00 w Tatrze Nowym w Zabrzu odbyły się obchody jubileuszu 50-lecia istnienia Szpitala Miejskiego w Zabrzu.

Wzięli w nich udział m.in. przedstawiciele środowisk medycznych, Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka – Szulik oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Marian Czochara. Podczas uroczystości uhonorowano osoby zaangażowane w rozwój Szpitala medalem-” Zasłużony dla Szpitala Miejskiego w Zabrzu –Biskupicach”. Z kolei Ludgarda Buzek, radna Sejmiku Województwa wręczyła na ręce prezesa Szpitala Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego, którą Kapituła przyznała Szpitalowi.

HISTORIA SZPITALA MIEJSKIEGO

4 grudnia 1961 roku, w „Barbórkę” nastąpiło oficjalne otwarcie Szpitala Górniczego w Zabrzu-Biskupicach. Funkcjonowały wówczas dwa oddziały: oddział chorób wewnętrznych i oddział chorób skórno-wenerologicznych. Szpital bardzo szybko zyskał uznanie lokalnej społeczności.

W 1967 roku rozpoczyna się drugi etap rozbudowy Szpitala. Powstają trzy nowe oddziały: Chirurgia Urazowo -Ortopedyczna, Chirurgia Ogólna oraz Neurologia. W latach 70. udaje się stworzyć podwaliny pod oddział intensywnego nadzoru i opieki medycznej, jak na ówczesne czasy doskonale wyposażony. Wczesne lata 80. to czas gruntownej modernizacji i rozbudowy Szpitala. Utworzono od podstaw oddział anestezjologii i intensywnej terapii medycznej. Od lat 90. następują dynamiczne zmiany w całym sektorze ochrony zdrowia i w konsekwencji również Szpitala Górniczego. 15 września 1998 roku Szpital zyskuje osobowość prawną i staje się Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej.
Kolejne lata to ciągła reorganizacja i przekształcenia, mające usprawnić Szpital organizacyjnie i finansowo. W 1999 roku wchodzi w życie reforma administracyjna państwa. W jej wyniku Gmina Zabrze staje się organem założycielskim Szpitala. Jedną z konsekwencji takiego stanu rzeczy było połączenie w 2003 roku dwóch miejskich szpitali i utworzenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespolonego Szpitala Rejonowego w Zabrzu.
Kolejnym etapem było utworzenie spółki na prawach kodeksu handlowego z całościowym udziałem Gminy Miejskiej Zabrze. Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. został powołany aktem notarialnym z dnia 5 września 2008 r., a działalność leczniczą rozpoczął 1 listopada 2009 roku.

INWESTYCJE W SZPITALU

Miasto Zabrze w ostatnich latach przeznaczyło ponad 22 miliony złotych na remonty i wyposażenie Szpitala. Dzięki temu trafiający tam pacjenci są leczeni w coraz lepszych warunkach.

Jednym z najważniejszych przedsięwzięć był remont bloku operacyjnego zgodnie z najwyższymi europejskimi standardami. Powstała również centralna sterylizatornia, która w tym roku uzyskała certyfikat ISO 9001 i może świadczyć usługi dla podmiotów zewnętrznych. Z kolei w diagnostyce pomaga tomograf komputerowy. Przybyło sprzętu ratującego życie, a oddziały zyskały nowy blask.

Wśród innych inwestycji wspartych przez Miasto Zabrze wymienić należy również modernizację Oddział Chirurgii Ogólnej, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej. Bardzo ważnym krokiem było zaadaptowanie pomieszczeń byłej pralni na potrzeby poradni wielospecjalistycznej. Zmodernizowano też Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej, który wyposażono w odpowiedni sprzęt i aparaturę ratującą życie, w tym i respiratory, specjalistyczne łóżka i pompy żywieniowe.