Podpisywanie wniosków składanych elektronicznie

24.11.2011

Możliwość podpisywania wniosków składanych elektronicznie poprzez platformę SEKAP przy pomocy bezpłatnego profilu zaufanego dostępnego na ogólnopolskiej platformie ePUAP.
 

Urząd Miejski w Zabrzu informuje, iż w związku z realizacją projektu „Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w Gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP”, poprzez platformę SEKAP udostępniono możliwość podpisywania wniosków składanych elektronicznie przy pomocy bezpłatnego profilu zaufanego dostępnego na ogólnopolskiej platformie ePUAP. Podpis złożony w ten sposób jest tak samo ważny jak własnoręczny podpis i jest odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym, a uzyskanie go wymaga od nas tylko jednej wizyty w urzędzie.
Aby móc podpisywać się profilem zaufanym ePUAP wystarczy:
• założyć konto na platformie e-PUAP i złożyć wniosek o wydanie profilu na stronie http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ProfilZaufany. ,
• potwierdzić swoje dane osobowe w punkcie potwierdzającym profile zaufane ( w Zabrzu jest to Urząd Skarbowy lub ZUS).

Posiadając już konto na platformie SEKAP należy się zalogować i powiązać je z kontem na e-PUAP:

Następnie wystarczy wybrać interesującą usługę i po wypełnieniu odpowiedniego formularza podpisać go profilem zaufanym:

System automatycznie przekieruje na stronę platformy ePUAP, gdzie należy wybrać opcję „podpisz profilem zaufanym”:

Po podpisaniu dokumentu ponownie następuje automatyczne przekierowanie na stronę platformy SEKAP.
Więcej na temat uruchomienia i konfiguracji skrzynki na platformie SEKAP mogą Państwo przeczytać pod adresem : https://www.sekap.pl/res/app/help/peup/sekap-pzp.html.
Podsumowując, dokumenty składane elektronicznie do Urzędu Miejskiego w Zabrzu mogą Państwo obecnie podpisywać na trzy sposoby:
1) bezpiecznym podpisem elektronicznym kwalifikowanym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym,
2) bezpłatnym podpisem elektronicznym niekwalifikowanym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
3) bezpłatnym podpisem elektronicznym niekwalifikowanym, weryfikowanym za pomocą certyfikatu wystawionego przez Centrum Certyfikacji SEKAP, który można uzyskać w Urzędzie Miejskim ( pokój 314 w budynku przy ul. Powstańców Śląskich 5-7 lub pokój 106 w budynku przy ul. Wolności 286 ),

Zachęcamy do korzystania z usług elektronicznych oferowanych przez nasz urząd!
Pełna lista dostępnych usług umieszczona jest pod adresem :
https://www.sekap.pl/katalog.seam?trejId=85&actionMethod=urzedy.xhtml%3ApeupAgent.selectTempRej&cid=5624