Grudzień w DOK Biskupice

24.11.2011

Dzielnicowy Ośrodek Kultury Zabrze – Biskupice przy ul. Kossaka 23 zaprasza na grudniowe zajęcia stałe i dodatkowe.

 

Zajęcia stałe:
poniedziałki – 15.30 – zajęcia tańca nowoczesnego, współczesnego dla dzieci i młodzieży
17.00 – zajęcia szachowe dla dzieci i młodzieży
16.00 – spotkania otwarte Klubu Stowarzyszenia Na Rzecz
Adaptacji Osób Uzależnionych I Ich Rodzin Do
Społeczeństwa „Żyj I Daj Żyć”, grupa biskupicka AA,
18.00 – zebrania Rady Dzielnicy w pierwszy poniedziałek miesiąca,
poniedziałek – piątek – zajęcia zamknięte w Ośrodku Kuratorskim Nr 1
wtorki – 10.00 – 11.30 dyżury członków Zarządu Koła nr 8 PZERiI ,
od 15.00 – spotkania i zabawy seniorów Koła nr 8 w terminach
ustalanych przez Zarząd Koła,
15.00 – Koło Kultury Żywego Słowa dla dzieci i młodzieży
17.00 – zajęcia szachowe dla dzieci i młodzieży
17.00 – dyżury członków Rady Dzielnicy w trzeci wtorek
każdego miesiąca
środy – 15.00 – zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży,
16.00 – zajęcia otwarte tenisa stołowego,
środy, czwartki, piątki – spotkania grupy hip hopowej „U.one.I”,
czwartki – 17.45 – Tai Chi dla dorosłych i seniorów,
19.00 – zajęcia rekreacyjne i GYROKINESIS® dla dorosłych i seniorów,
piątki – od 15.30 – zajęcia tańca nowoczesnego, współczesnego dla dzieci i młodzieży,
szczudła,
17.00 – zajęcia szachowe dla dzieci i młodzieży
Przy DOK działa punkt pomocowy Stow. „Żyj i daj Żyć” – Kromka Chleba i punkt wydawania pomocy unijnej. W DOK ma swoją siedzibę Śląski Związek Szachowy w Katowicach.

dodatkowo w grudniu

3.12.11 – Jarmark Adwentowy – stoiska biskupickich placówek edukacyjnych, występy
artystyczne, spotkanie ze Świętym Mikołajem, godz. 11.00 – 16.00.
5.12.11 – Uroczyste spotkanie opłatkowe Klubów Stwarzyszeń „Żyj i Daj Żyć”i „Nowe
Życie”.
9.12.11 – Zabawa barbórkowa pracowników górnictwa gazowego.
13.12.11 – Uroczyste spotkanie opłatkowe seniorów i gości Koła nr 8 PZERiI,
godz. 15.00.
19.12.11 – Uroczyste spotkanie opłatkowe pracowników MOK, godz. 17.00.