Spotkanie z dyrektorami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

23.11.2011

22 listopada w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Rokitnicy zorganizowane zostało spotkanie dyrektorów publicznych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Zabrza. Wzięła w nim udział prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

W spotkaniu uczestniczył także zastępca prezydenta Jan Pawluch, odpowiedzialny za szkolnictwo i pracownicy Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego. Andrzej Gąska, naczelnik tego wydziału, w prezentacji omówił stan oświaty w mieście. W ostatnich latach wzrastają wydatki w tym zakresie. Prowadzonych jest wiele inwestycji. Powstają kolejne boiska i sale gimnastyczne. Budynki szkół są termomodernizowane. Zaprezentował również dane dotyczące liczby uczniów. Spotkania z dyrektorami są również okazją do wymiany doświadczeń oraz rozmowy na tematy bieżące.