VI OGÓLNOPOLSKIE FORUM NAUCZYCIELI REGIONALISTÓW

15.11.2011

VI OGÓLNOPOLSKIE FORUM NAUCZYCIELI REGIONALISTÓW W ZABRZU pod patronatem Prezydenta Miasta Zabrze Małgorzaty Mańki – Szulik i Śląskiego Kuratora Oświaty Stanisława Fabera.
 

Miejsce: Hala „Pogoni” w Zabrzu, ul. Wolności 406
Termin: 5 grudnia 2011 godz. 12.00
Organizatorzy: Bractwo Oświatowe Związku Górnośląskiego, Urząd Miasta Zabrze, II Liceum Ogólnokształcące w Zabrzu, Regionalny Ośrodek Kultury
w Katowicach
Temat: Edukacja regionalna po europejsku
12.00 – Otwarcie i powitanie zaproszonych Gości oraz Uczestników
12.15 – Wykład wprowadzający – prof. zw. dr hab. Marek Szczepański
13.00 Prezentacje:
1. Julia Cortez ( Hiszpania) – edukacja regionalna w Aragonii
2. dr Odrej Hysek ( Czechy) – edukacja regionalna na Morawach
3. Hartmut Liebermann ( Niemcy) – edukacja regionalna w Westfalii
4. Marcin Melon ( Polska) – edukacja regionalna w Szkocji i Irlandii
5. Lucyna Staniczek ( Polska) – Edukacja regionalna w Walii
15.00 Przerwa na kawę
6. Klasa śląskoznawcza jako innowacja pedagogiczna (IX LO Wrocław)
7. Rzeczoznawcy MEN – Zasady dobrego podręcznika
Komunikaty:
1. Olimpiada Wiedzy o Górnym Śląsku – Krystian Węgrzynek, Katarzyna Dacy – Ignatiuk
2. II Śląski Turniej Debat Oksfordzkich – Anna Ligocka, Przemysław Mycielski
3. Konkurs Śląskiego Kuratora Oświaty na edukację regionalną – wizytator KO Wiesława Gala
4. Dyskusja i podsumowanie VI Forum
17.00 – Koncert Zespołu Regionalnego
17.20 – Poczęstunek
18.00 – Możliwość zwiedzenia Zabytkowego Szybu „Luiza”
Imprezy towarzyszące:
1. Stoiska księgarskie z wydawnictwami śląskimi, spotkania z niektórymi autorami
2. Wystawy
Patronaty medialne:
Radio Katowice
Radio Piekary
„Nowiny Zabrzańskie”
Każdy uczestnik otrzyma materiały konferencyjne, w których będzie m.in. CD
z nagraniem wykładu i wszystkich prezentacji
Zgłoszenia nadsyłać pod adresem: mariagor@interia.pl
staluc@poczta.onet.pl