Spotkanie z cyklu KANT kultury pt. "WOLNOŚĆ"

09.11.2011

16 listopada o godz. 18:00 w sali Czytelni Ogólnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu odbędzie się siódme spotkanie z cyklu KANT kultury pt. "WOLNOŚĆ". Zaproszenie w charakterze gościa specjalnego zgodził się przyjąć pan prof. dr hab. Bogdan Dembiński, wicedyrektor Instytutu Filozofii Uniwersytetu Śląskiego, specjalista w dziedzinie filozofii starożytnej.

W programie poza tym:
• Krzysztof Aplik (Wydział Nauk Społecznych UŚ) – „Ewolucja nieporządku, czyli o wolności w muzyce”
• Michał Gawior (Wydział Nauk Społecznych UŚ) – „Ile wart jest człowiek? O współczesnym niewolnictwie”
• Anna Hlebicka-Józefowicz (Wydział Prawa i Administracji UŚ) – „Wolność wyboru. O paternalizmie prawa”
• Dominika Piorun (Wydział Nauk Społecznych UŚ) – „Chcę czy muszę? Wolna wola w deterministycznym świecie”
• Jakub Wojciekiewicz (Wydział Filologiczny UŚ) – „Wolność (kontra) słowa”

Dwa bloki wystąpień podsumuje – tradycyjnie – dyskusja z udziałem publiczności.

KANT kultury jest cyklem sympozjów organizowanych przez grono studentów Uniwersytetu Śląskiego we współpracy z Dyrekcją Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu. Raz w miesiącu spotykamy się w sali Czytelni zabrzańskiej MBP, by w niewielkim gronie poruszać rozmaite – ważkie, aktualne, a nierzadko i kontrowersyjne – tematy z dziedziny kultury.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych wymianą myśli w kameralnej, klubowej atmosferze.

Więcej informacji na www.kant.kultury.ssl2.pl oraz www.facebook.com/kantkultury .

plakat i zaproszenie w załącznikach ponizej.