Komenda Hufca ZHP Zabrze zaprasza na wystawę

09.11.2011

W dniach 11 listopada – 15 grudnia w Domu Harcerza przy ul. Wolności 350 a będzie prezentowana wystawa „Żołnierze Wyklęci – antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 r.”

Ekspozycja została przekazana w użyczenie hm. Andrzejowi Lichocie, Komendantowi Chorągwi Śląskiej przez dr. Andrzeja Drogonia, Dyrektora Oddziału IPN w Katowicach w dn. 1 marca br. podczas obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Katowicach.

Ekspozycja została przygotowana przez Oficynę Wydawniczą „Volumen” przy wsparciu Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa oraz Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Wystawa prezentuje sylwetki ludzi walczących z komunistyczną okupacją po 1944 roku, ich tragiczną i heroiczną zarazem walkę. Ekspozycja składa się ze zdjęć, opisów i fotokopii interesujących dokumentów, ma przyczynić się do lepszego zrozumienia wydarzeń z lat 1945–1956, kiedy to trwała nierówna walka o kształt i ustrój Polski. Na kilkudziesięciu planszach wystawienniczych przedstawione zostały, w postaci zdjęć oraz stosownych opisów, dzieje m.in. oporu na kresach południowo-wschodnich, Nowogródczyźnie po lipcu 1944 r. Dzięki nim można zapoznać się z historią walki V i VI Brygady Wileńskiej AK w latach 1944–1952, Narodowych Sił Zbrojnych, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, Konspiracyjnego Wojska Polskiego oraz Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Prezentacja obok historycznego ma również olbrzymi wydźwięk edukacyjny i skierowana jest przede wszystkim do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Komenda Hufca ZHP Zabrze
Tel: 502-250-855
Tel: 692-636-618