Uwaga przedsiębiorcy

31.10.2011

Przypominamy o konieczności dokonania aktualizacji danych we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz uzupełnienia danych we wpisie o informacje podlegające wpisowi do CEIDG.

Niezgłoszenie się i niedokonanie zmiany danych i ich uzupełnienia będzie traktowane jako niezgodność danych we wpisie z rzeczywistym stanem rzeczy i skutkować będzie wykreśleniem wpisu z ewidencji działalności gospodarczej (na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w związku z art.66 ust. 4 ustawie o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw).
Aktualizacji danych można dokonać w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, ul Wolności 286, Sala Obsługi Interesanta, parter, okienko 12 lub 13, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 17.00. Formularz CEIDG o zmianę wpisu i jego uzupełnienie może też zostać przesłany pocztą (z potwierdzoną notarialnie własnoręcznością podpisu wnioskodawcy).