Most na Trocera otwarty

31.10.2011

31 października zastał otwarty dla ruchu samochodowego most na rzece Bytomce w ciągu ulicy Trocera w Zabrzu.

Wykonawcą prac jest firma GRÖTZ GmbH & Co KG, Gagenau kod : 76571, ul. Jahnstrasse19, reprezentowana w Polsce przez: GRÖTZ GmbH & Co KG Oddział w Polsce z siedzibą przy ul. Żyznej 15, 42-200 Częstochowa.

Całkowity koszt realizacji wynosi 2 117 218,87 PLN.

Zakres przeprowadzonych prac obejmuje wykonanie następujących robót:
– rozbiórkę mostu na rzece Bytomce w ciągu ulicy Trocera w Zabrzu,
– budowę tymczasowej kładki dla pieszych,
– budowę nowego mostu na rzece Bytomce w ciągu ulicy Trocera w Zabrzu,
– przebudowę linii kablowych niskiego i średniego napięcia,
– przebudowę i przełożenie odcinka stalowej sieci wodociągowej poza skrzydło mostu nad rz. Bytomką w ciągu ul. Trocera w Zabrzu,
– budowę obustronnych wylotów dla odprowadzenia wód opadowych z powierzchni mostu,
– tymczasową i docelową organizację ruchu,
– gospodarkę drzewostanem wraz z wycinką drzew.