ZDOBYWAMY WIEDZĘ NA POZIOMIE

25.10.2011

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zabrzu otrzymała wsparcie finansowe z Fundacji BRE Banku na realizację pilotażowego projektu pod nazwą „Zdobywamy Wiedzę na Poziomie”.

Przedsięwzięcie realizowane będzie przy udziale Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido”. Celem projektu jest poprawienie społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci i młodzieży, poprzez rozwijanie ich wiedzy i umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz edukacji kulturalnej. Projekt skierowany jest do pięćdziesięcioosobowej grupy dzieci i młodzieży objętych stałą opieką Poradni. W ramach projektu zaplanowano pięć spotkań o charakterze edukacyjno-rozwojowym, w trakcie których w wyrobiskach Kopalni „Guido” uczestnicy będą rozwiązywać zadania profilaktyczne, psychoedukacyjne i o charakterze interpersonalnym, a także będą brać udział w zajęciach z zakresu historii górnictwa. Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a także pracowników Kopalni „Guido”. W wyniku projektu każdy biorący w nim udział nauczy się zasad wspólnej zabawy, rozwinie umiejętności interpersonalne, oraz pozna historię węgla i zdobędzie wiedzę o regionie.