XIV konkurs rękodzieła dziecięcego pn. „W żłóbku na sianie”

24.10.2011

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ NR 3 W ZABRZU zaprasza do udziału w XIV konkursie rękodzieła dziecięcego pn. „W żłóbku na sianie”

Cel: Utrwalenie tradycji bożonarodzeniowych.
Wychowanie w duch szacunku dla wartości chrześcijańskich,
narodowych i rodzinnych.

Tematyka:

1.Szopka bożonarodzeniowa
2.Hafty i aplikacje
3.Witraże
4. Rzeźba i płaskorzeźba
 

Inne kategorie nie podlegają ocenie

Technika i forma wykonywanych prac dowolna
Do uczestnictwa w konkursie zapraszamy przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich ( z wyjątkiem szkół plastycznych ) oraz placówki oświatowo-wychowawcze.

Termin i miejsce składania prac: 28-29 listopada 2011r. w godz. 16.00-17.00 ,
Dom Parafialny przy kościele św. Anny Zabrze ul. 3-go Maja 20
Prace należy opisać pismem drukowanym: – autor
– wiek – klasa
– szkoła – placówka i jej adres
– imię i nazwisko nauczyciela- opiekuna e-mail

O werdykcie jury, terminie podsumowania konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni e-mail.