Mistrzowie Strategii

24.10.2011

19 października w ramach III edycji kampanii „Ogólnopolski Tydzień Kariery” Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zabrzu zorganizowała konferencję pt. „Mistrzowie Strategii”. Adresatami spotkania byli nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy oraz szkolni doradcy zawodowi z terenu naszego miasta.

Uroczystego otwarcia dokonała dyrektor PPP Urszula Koszutska. Obecna na spotkaniu prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik podkreśliła wagę doradztwa zawodowego dla uczniów oraz dostrzegła szereg działań w tym zakresie organizowanych na terenie miasta. W programie konferencji znalazło się wystąpienie Magdaleny Lipiak przedstawicielki METIS w Katowicach pt. „Program Działań Wspierających”, która zaprezentowała jak powinno być realizowane wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów gimnazjum pod kątem prowadzenia poradnictwa zawodowego. Omówiła podstawę prawną, wymaganą dokumentację, jak i konkretne możliwości działań kierowanych do uczniów i rodziców.

Z kolei przedstawiciel zabrzańskiego Urzędu Pracy Henryk Mydlarz wprowadził słuchaczy w świat danych dotyczących lokalnego rynku pracy oraz problemów z jakimi spotykają się w swojej pracy doradcy zawodowi w prezentacji multimedialnej „Sieć szkolnictwa a lokalny rynek pracy”. Katarzyna Tobór-Osadnik z Politechniki Śląskiej w Gliwicach w swoim wystąpieniu pt. „Przedsiębiorczość studentów w oparciu o badania przeprowadzone w Katedrze Zarządzania Inżynierii Bezpieczeństwa” przedstawiła oczekiwania pracodawców wobec młodzieży studiującej oraz dane dotyczące przedsiębiorczości i poziomu umiejętności kluczowych wymaganych na współczesnym rynku pracy.

Wystąpienia gości podsumowała koordynator Pracowni Poradnictwa Edukacyjno-Zawodowego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Beata Lisowska. Zgodnie z myślą zawartą w tytule konferencji system działań wobec młodzieży powinien być spójny, mieć charakter przemyślanej strategii bliskiej praktycznemu działaniu oraz co ważne, doradca zawodowy powinien uświadamiać znaczenie wyborów i decyzji edukacyjnych i zawodowych już na wczesnym etapie kształcenia i uczyć strategicznego myślenia. Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem pedagogów, była okazją do wymiany doświadczeń i kolejnym udanym przedsięwzięciem w ramach wsparcia metodycznego szkolnych doradców zawodowych.