Posiedzenie Plenarne Komitetu Technicznego

21.10.2011

20-21 października 2011 roku odbyło się posiedzenie Plenarnego Komitetu Technicznego CEN/TC72 Fire detection and fire alarm system.

Komitet Techniczny opracowuje normy europejskie dotyczące elektronicznych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych instalowanych w budynkach, detekcji zagrożeń, sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej, dźwiękowych systemów uszkodzeniowych, a także planowania, projektowania, instalacji i konserwacji tych systemów. Posiedzenie to zgromadziło oficjalnych przedstawicieli krajowych jednostek normalizacyjnych oraz przewodniczących wszystkich grup roboczych. Delegaci odwiedzili również Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, który mieści się w Ratuszu Miejskim.