„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze” Etap II – Podpisanie umowy z Inżynierem

18.10.2011

18 października na terenie Oczyszczalni Ścieków „Śródmieście” w Zabrzu-Maciejowie odbyło się uroczyste podpisanie umowy na świadczenie usług w ramach Kontraktu Nr 10 – Inżynier – nadzór nad robotami.

To trzecia spośród 11 umów, które zostaną zawarte w związku z realizacją Projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II”. Prace budowlane, których rozpoczęcie jest planowane na I i II kwartał 2012 roku, nadzorować będzie wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego firma ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o.

Przygotowania do realizacji II Etapu Projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze” trwały blisko cztery lata. Karta Potencjalnego Przedsięwzięcia została złożona w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w dniu 7 marca 2007 roku. Wniosek o dofinansowanie złożony w III Konkursie zamkniętym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przeszedł pozytywnie wszystkie etapy oceny.
W dniu 19 listopada 2010 roku została podpisana z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Umowa o dofinansowanie Projektu.Zakres rzeczowy Projektu obejmuje budowę i przebudowę ok. 69 km kanalizacji sanitarnej wraz z czterema przepompowniami ścieków, budowę i przebudowę ok. 68 km kanalizacji deszczowej, a także wykonanie hermetyzacji i dezodoryzacji wybranych elementów na oczyszczalni ścieków „Śródmieście”.

Planowany koszt całkowity Projektu to ok. 322 mln PLN, w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności: ok. 225 mln PLN.

 

W ramach Projektu – poza trzema, podpisanymi już umowami na usługi – realizowanych będzie 8 kontraktów na roboty budowlane, Wykonawcy których zostaną wyłonieni w najbliższych miesiącach:
Kontrakt 1: Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Pawłów
Kontrakt 2: Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Zaborze Południowe
Kontrakt 3: Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Zaborze Północne
Kontrakt 4: Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Makoszowy
Kontrakt 5: Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Biskupice
Kontrakt 6: Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Mikulczyce
Kontrakt 7: Poprawa gospodarki ściekowej – Kanalizacja sanitarna na osiedlu Wyzwolenia
Kontrakt 8: Przebudowa Oczyszczalni Ścieków – Hermetyzacja obiektów