Wolontariusz Roku

17.10.2011

Prezydent Miasta Zabrze zaprasza instytucje publiczne, związki i stowarzyszenia, fundacje oraz inne osoby prawne do wzięcia udziału w VIII edycji konkursu „Wolontariusz Roku”.

Konkurs „Wolontariusz Roku” ma na celu uhonorowanie dobroczynnej, społecznej działalności wolontariuszy, którzy bez względu na wiek, wykształcenie, stan zdrowia, pracują nieodpłatnie na rzecz mieszkańców Zabrza.
Tytuł przyznawany jest każdego roku w kategorii indywidualnej i zespołowej.
Zgłoszenie do tytułu stanowi kupon (w załączeniu), który prosimy składać osobiście w terminie do 27 listopada 2011 roku w Wydziale Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Zabrzu, ul. Wolności 286, pokój 311, tel. 32 373 34 67 z dopiskiem „Wolontariusz Roku” lub w sekretariacie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Kazimierza Brodzińskiego 4, 41 – 800 Zabrze, tel. 32 271 04 74.