Nowy Honorowy Obywatel Zabrza

13.10.2011

W programie najbliższej sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się 17 października, znajdzie się m.in. projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Zabrze Horstowi Eckertowi – Janoschowi – zabrzaninowi z urodzenia, pisarzowi i znanemu w świecie twórcy literatury dla dzieci, który dzięki swoim osiągnięciom przyczynia się również do promowania naszego miasta w skali międzynarodowej. Z inicjatywą taką wystąpiła prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.

Warto przypomnieć, że tytuł Honorowego Obywatela Miasta Zabrze nadawany jest osobom, które wniosły szczególny wkład w życie naszego miasta lub za sprawą swoich osiągnięć przyczyniły się do wzrostu jego znaczenia w kraju i na świecie. Kandydatów do tytułu przedstawia Radzie Miejskiej Kapituła, w skład której wchodzą: Przewodniczący Rady Miejskiej, Prezydent Miasta, po jednym przedstawicielu desygnowanym przez władze działających w mieście uczelni wyższych, na stałe mieszkającym w Zabrzu.