I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Edukacyjna

10.10.2011

5 października odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Edukacyjna pn.: „KIERUNKI ROZWOJU ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W ADMINISTRACJI”, zorganizowana we współpracy Miasta Zabrze, Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji z siedzibą w Bytomiu oraz firmą OTAGO sp. z o.o.
 

Konferencja miała miejsce w Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji, a jej celem była wymiana doświadczeń i wiedzy z zakresu wykorzystywania istniejących narzędzi przyczyniających się do efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi w administracji pomiędzy przedstawicielami środowiska naukowców, a przedstawicielami środowiska samorządowego z miast śląskich, jak również z miasta partnerskiego Seclin, które reprezentował Wilfrid TOCQUE – Directeur Général des Services Mairie de Seclin.

Na konferencji poruszono m.in. następujące zagadnienia:
• Zarządzanie komunikowaniem w gminie,
• Nowoczesne podejście do zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej,
• Optymalizacja trybów pracy,
• Oceny okresowe jako element zarządzania zasobami ludzkimi,
• Gwarancja równego dostępu do służby publicznej,
• Odpowiedzialność członków korpusu służby cywilnej.