Informacje dot. wyborów

07.10.2011

W najbliższą niedzielę 9 października odbędą się wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
 

• Lokale wyborcze będą czynne od 7:00 do 21:00.
• By wziąć udział w głosowaniu należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.
• Każdy z wyborców dostaje 2 listy do głosowania. Jedną do Sejmu w formie książeczki formatu A4 oraz drugą do Senatu jako kartę formatu A4.


– Głosujemy na jednego kandydata do Sejmu i jednego do Senatu.


– Na karcie przy kandydaturze którą wybieramy zaznaczymy znak „X”.
• Jeżeli wyborca się pomyli, nie ma możliwości wydania drugiej karty.
• Każda karta ma ścięty prawy róg, by wyborcy niedowidzący lub niewidzący wiedzieli, gdzie jest górna część karty.

1. W Zabrzu utworzonych jest 91 obwodów, z czego 14 to obwody odrębne (szpitale, DPS, zakład karny, areszt śledczy).
2. Od ostatnich wyborów lokalizacja siedzib OKW nie zmieniła się.
3. Z 91 lokali wyborczych 15 to te, które przystosowane są dla osób niepełnosprawnych.
4. Osoby niepełnosprawne będą mogły zwrócić się do nas o podwiezienie autem przystosowanym dla osób niepełnosprawnych wraz z członkiem rodziny (opiekunem) do lokali obwodowych komisji wyborczych w godzinach: od 10:00 do 16:00. Wyborcy zainteresowani przewozem proszeni są o kontakt telefoniczny pod numerem: 32/37-33-335.
5. Osoby starsze (po 75 roku życia) będą mogły oddać głos za pośrednictwem skazanych przez siebie pełnomocników. W Zabrzu wydano 45 pełnomocnictw do głosowania (w większości osoby starsze).
6. Pomoc przy głosowaniu
Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko charakter techniczny. Osobą tą nie może być członek komisji ani mąż zaufania.
7. Dla niewidomych i niedowidzących
Wyborca niepełnosprawny może głosować w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille`a. W Zabrzu nie wpłynęło żadne zgłoszenie.
8. Dla osób niedołężnych lub niepełnosprawnych
Głosowanie korespondencyjne – 1 zgłoszenie.
9. Liczba osób uprawnionych do głosowania – ok. 144.5 tys.
10. Wyborca, który w dniu wyborów będzie przebywał poza miejscem zameldowania może pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania dzisiaj jeszcze do godz. 14.00. w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ulicy Powstańców Śląskich 5-7, pok. 110