„Mistrzowie Strategii”w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zabrzu

06.10.2011

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału z Konferencji pt. „Mistrzowie Strategii” organizowanej w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Zabrzu, która odbędzie się19.w godz. 11.00- 13.00

Program Konferencji:

Przywitanie uczestników – Urszula Koszutska, Dyrektor Poradni,
Otwarcie Konferencji- Prezydent Miasta Małgorzata Mańka-Szulik,
Wystąpienia zaproszonych Gości:
„Program Działań Wspierających” – Magdalena Lipiak, METIS Katowice,
„ Sieć szkolnictwa a lokalny rynek pracy” – Henryk Mydlarz, PUP w Zabrzu,
„Przedsiębiorczość studentów w oparciu o badania przeprowadzone w Katedrze Zarządzania Inżynierii Bezpieczeństwa, Katarzyna Tobór-Osadnik, Politechnika Śląska w Gliwicach,
„Mistrzowie Strategii „ – Beata Lisowska, Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Zabrzu.