Inauguracja roku akademickiego

05.10.2011

4 października w Katowicach – Ligocie odbyła się centralna inauguracja roku akademickiego uczelni medycznych.

Społeczność akademicką oraz śląskich naukowców i gości przywitała rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. dr hab. Ewa Małecka-Tendera, która podczas kadencji rektorskiej 2008-2012 pełni funkcję przewodniczącej Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych oraz Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich. W uroczystości wzięła udział również udział prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.
Wykład inauguracyjny pt.: „Piękne, niebezpieczne, pożyteczne – o związkach mineralogii z medycyną” wygłosił prof. zw. dr. hab. Janusz Janeczek. W trakcie inauguracji roku akademickiego odbyła się również promocja doktora Honoris Causa prof. dr. hab. Władysława Nasiłowskiego – lekarza medycyny, specjalistę anatomii patologicznej i medycyny sądowej. Profesor Nasiłowski przez wiele lat kierował Katedrą i Zakładem Medycyny Sądowej Wydziału Lekarskiego w Katowicach, tworząc jeden z najlepszych ośrodków w Polsce, zwłaszcza w dziedzinie toksykologii sądowej.
Warto przypomnieć, że pierwszym – i przez wiele lat jedynym – wydziałem tworzącym Śląską Akademię Medyczną był Wydział Lekarski w Zabrzu. Na jego bazie utworzono później Wydział Farmaceutyczny i Oddział Analityki Medycznej w Sosnowcu. Początkowo uczelnia miała być utworzona w oparciu o wsparcie fundacji z Edynburga. Planów tych jednak nie udało się zrealizować. Ostatecznie, już bez wsparcia z zagranicy, Rada Ministrów – rozporządzeniem z 20.03.1948 r. – powołała Akademię Lekarską w Bytomiu jako Państwową Wyższą Szkołę Akademicką z Wydziałem Lekarskim, a w jego ramach Oddziałem Stomatologicznym.
 

Szczegółowe informacje dostępne są na http://www.slam.katowice.pl/