Informacja dla kandydatów do Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

04.10.2011

Informacja dotycząca możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Zabrze.

W związku z opublikowaniem w dniu 29 września 2011 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego (numer 230, pozycja dziennika 3926) ogłoszenia Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 6 września 2011 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Zabrze, informujemy, że istnieje możliwość zgłaszania kandydatów do wspomnianej Rady.
Po jednym kandydacie mogą zgłaszać, działające na terenie miasta Zabrze, organizacje pozarządowe i fundacje.
W skład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Zabrze wejdzie 5 osób spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych, fundacji oraz jednostki samorządu terytorialnego.
Zgłoszenia należy składać na kartach zgłoszeniowych, dostępnych w Wydziale Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu, ul. Wolności 286, w godzinach pracy Urzędu, pokój 311, w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, czyli do dnia 12 października 2011 r.

Informacja telefoniczna: Wydział Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu 32 373 34 67.