Rewitalizacja Zabrza oczami młodych projektantów

29.09.2011

28 września w Galerii MOK Gudio zorganizowano uroczyste podsumowanie wystawy pt. "Rewitalizacja miasta Zabrze widziana oczami młodego środowiska projektantów". W spotkaniu udział wzięła prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

W jego trakcie Paweł Kobierzewski przedstawił swoją pracę magisterską pt. "Nawijalnia- Projekt rewitalizacji terenu byłej gazowni przy ul. Stalmacha w Zabrzu". Praca została wyróżniona przez Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS nagrodą Imienia Profesora Jana Zachwatowicza (1900-1983) na najlepsze prace dyplomowe -studenckie, podejmujące problematykę ochrony dziedzictwa kulturowego i rewitalizacji. Jest to praca związana z rewitalizacją Osiedla Zandka.
Autor pracy kompleksowo podchodzi do włączenia terenów zdegradowanych dawnej gazowni w tkankę miejską poprzez tworzenie dla nich bogatego programu użytkowego z funkcjami usługowymi, kulturalno-społecznymi oraz atrakcyjnymi nowymi przestrzeniami publicznymi. 

Spotkanie zorganizował Urząd Miejski w Zabrzu, Miejski Ośrodek Kultury oraz Wydział Architektury Politechniki Śląskiej.