Zabrze dla rodziny

27.09.2011

Przedstawienie najważniejszych założeń polityki rodzinnej w Polsce i Europie oraz promocja Karty Dużej Rodziny w miastach i gminach – to główne tematy ogólnopolskiej konferencji „Polska dla rodziny”, która odbyła się 26 września w Warszawie. W konferencji wzięła udział prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

Spotkanie było poświęcone omówieniu najważniejszych wyzwań polityki rodzinnej w Polsce. Podczas konferencji zaprezentowano funkcjonowanie Karty Dużej Rodziny w metropoliach, miastach i gminach. Omawiano ją na przykładzie m.in. Gdańska, Wrocławia i Warszawy. O działaniach polskich samorządów dla polepszenia sytuacji rodzin wypowiadali się m.in. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego i Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Na konferencji pojawili się także goście z zagranicy. O Karcie Dużej Rodziny jako istotnym elemencie polityki rodzinnej w Europie mówił Raul Sanchez, sekretarz generalny Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Dużych Rodzin (ELFAC). Gościem specjalnym konferencji przygotowanej przez Gminę Grodzisk Mazowiecki oraz Związek Dużych Rodzin, była Anna Komorowska, małżonka Prezydenta RP.

Przypomnijmy, że radni Rady Miejskiej w Zabrzu, na ostatniej sesji, która odbyła się 12 września, przyjęli wspierający rodziny wielodzietne program "Rodzina na 5+". Jest on skierowany do rodziców (lub rodzica) mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18. lub 24. roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje. Jego celem jest m.in. stworzenie i rozwijanie katalogu ulg, zwolnień i rabatów oferowanych przez jednostki miejskie, inne instytucje publiczne, a także przedsiębiorców biorących udział w programie. Chodzi również o poprawę dostępności do dóbr kultury oraz umożliwienie korzystania z imprez sportowych i rekreacyjnych. Jednym z pomysłów jest rozmowa z KZK GOP nt. wprowadzenia specjalnego biletu dla rodzin wielodzietnych.