Przypominamy o konieczności dokonania wpłaty

23.09.2011

Z dniem 30 września 2011 r. upływa termin wpłaty trzeciej raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W przypadku niedokonania opłaty w terminie, zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa (Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tekst jednolity Dz.U.07.70.473 ,  Art. 11 oraz Art. 18).
Informacje o wysokości wpłaty można uzyskać bezpośrednio w kasie Urzędu, a przedsiębiorcy dokonujący wpłat przelewem proszeni są o kontakt z pracownikiem Referatu Działalności Gospodarczej, Urząd Miejski w Zabrzu, ul. Powstańców Śląskich 5-7, pokój 319, w godzinach od 7.30 do 15.30 lub telefonicznie – nr telefonu: 32 37-33-429.