Uczenie się przez całe życie

22.09.2011

W dniach 21 – 23 września Zespół Szkół nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego w Zabrzu gości uczestników programu Comenius z Portugalii, Rumunii i Turcji. Oprócz pracy nad projektem zatytułowanym "You can’t teach an old dog new tricks, or can you …?" goście zwiedzą Zabrze oraz Kraków.

Zagraniczni goście zobaczyli Zabytkową Kopalnię Węgla Kamiennego GUIDO oraz spotkali się z przedstawicielami władz Zabrza.

Od 1 sierpnia XI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 3 rozpoczęło pracę nad projektem programu "Uczenie się przez całe życie" (Longlife Learning Programme – LLP) – Comenius.
Partnerami w projekcie, oprócz Polski, są:
1. Meric Anadolu Lisesi, Bursa, Turcja. Szkoła nowa, założona w 2005 roku. Nauka w niej jest możliwa po zdobyciu odpowiednio wysokich wyników na egzaminie państwowym. Uczy przedmiotów ogólnokształcących, posiada dobrze wyposażone sale. Ciekawostką jest to, że posiada również bulodrom, a jej uczniowie zdobywają nagrody w grze w bule.
2. Escola Secundaria Marques de Pombal, Lizbona, Portugalia. Założona 127 lat temu w zabytkowej dzielnicy Lizbony. Szkoła oferuje kursy techniczne i zawodowe w zawodach budownictwo, elektryka, mechanika, stolarstwo i projektowanie komputerowe.
3. Liceul de Arta "Ioan Sima", Zalau, Rumunia. Szkoła artystyczna. Uczniowie uczą się śpiewać, grać na instrumentach, a także poznają sztuki plastyczne i rzeźbę. Jest to jedyna szkoła artystyczna w regionie, dlatego wspiera wiele projektów artystycznych i kulturowych, lecz także i tych dotyczących wiedzy ogólnej.

Czas trwania projektu to 2 lata, czyli działania zakończone zostaną w czerwcu 2013 roku.
Tytuł projektu to: "You can’t teach an old dog new tricks, or can you…?", czyli “Nie można nauczyć starego psa nowych sztuczek, a może jednak…?”
Projekt ma na celu zaangażowanie młodych ludzi w proces nauczania ludzi starszych. Uczniowie dowiedzą się jakiego rodzaju wiedza jest szczególnie przydatna dla ich krewnych i osób z sąsiedztwa, zaangażują lokalne instytucje w pomoc przy projekcie, zaprojektują serię warsztatów i przeprowadzą je. Celem jest nauczenie tych, którzy tego potrzebują, podstawowych umiejętności obsługi komputera, takich jak użycie edytora tekstu, komunikatorów internetowych, surfowania po sieci, używania portali społecznościowych lub bankowości elektronicznej.
Produktem końcowym będzie strona internetowa, na której uczniowie opiszą wszystkie przeprowadzone działania oraz umieszczą scenariusze warsztatów i wskazówki do dalszych ćwiczeń. Nagrany zostanie również film ukazujący poczynania i wysiłki uczniów, a także multimedialne DVD. Co więcej, współpraca z rówieśnikami z innych krajów europejskich pozwoli nie tylko na głębszy wgląd w problemy, z którymi się borykają ale też na porównanie i skontrastowanie różnych kultur.