Sprzątanie Świata 2011 – Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych

19.09.2011

W ramach “Sprzątanie Świata 2011” Miasto Zabrze organizuje zbiórkę odpadów niebezpiecznych oraz zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych pochodzących z gospodarstw domowych z terenu miasta Zabrze.

W związku z tym specjalnie oznakowanym samochodem będą odbierane następujące odpady pochodzące z gospodarstw domowych:

– przeterminowane leki,
– baterie i akumulatorki,
– świetlówki i inne odpady zawierające rtęć,
– małogabarytowe urządzenia elektryczne i elektroniczne ( np. żelazka, kalkulatory, itp.)

Organizator akcji:
– Prezydent Miasta Zabrze
– Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zabrzu

 

Więcej informacji znajduje się w poniższym załączniku: