Wsparcie promocyjne i techniczne dla poprawy gospodarki wodno-ściekowej w Zabrzu

15.09.2011

15 września w Urzędzie Miejskim w Zabrzu została podpisana umowa na prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych oraz Asystę Techniczną przy realizacji Projektu „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II”. Wykonawcą usług jest wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego firma WYG International Sp.z o.o.

W ramach działań promocyjnych przewiduje się m.in. współpracę z mediami w zakresie publikacji artykułów prasowych, emisji spotów, audycji radiowych oraz materiałów filmowych, cykl konferencji prasowych, spotkania informacyjne dla mieszkańców, konkursy tematyczne, produkcję wydawnictw promocyjnych i galanterii reklamowej.

Celem Asysty Technicznej ma być usprawnienie prawidłowego i efektywnego zarządzania Projektem pod kątem prawnym i finansowym.