Podziękowano za plony

12.09.2011

Tegoroczne uroczystości dożynkowe odbyły się w minioną sobotę w Grzybowicach.

Rozpoczęły się one uroczystą mszą świętą, po której ulicami dzielnicy, na boisko miejscowego klubu piłkarskiego, przemieścił się korowód barwnie udekorowanych pojazdów oraz mieszkańców w strojach regionalnych.Tradycyjny bochen chleba, symbol rolniczych plonów, od starostów dożynek – Anny Mann i Henryka Tomanka – odebrała prezydent miasta Małgorzata Mańka-Szulik.

– Dożynki są czasem podsumowania rocznej pracy, ale też wyrazem radości i wdzięczności za uzyskane zbiory. Bochen chleba, który je symbolizuje, przyjmujemy z szacunkiem należnym ciężkiej pracy, dzięki której powstał. Dziękuję Państwu za codzienny wysiłek, jaki wkładacie w uprawę ziemi, a także  za przywiązanie do tradycji i pielęgnowanie najpiękniejszych śląskich zwyczajów – mówiła prezydent Zabrza.

Dożynki były dobrą okazją do zabawy na wolnym powietrzu, także dla mieszkańców innych dzielnic miasta. Jej uczestnicy obejrzeli występy artystów z Grzybowic, zespół taneczny DUO, Grupę Wokalną Karliki oraz pokaz sztucznych ogni. Ciepło przyjęty przez publiczność został również występ kabaretu Volare. O muzyczną stronę festynu, trwającego do późnych godzin wieczornych dbała parafialna Orkiestra Dęta. Spotkanie zakończyła zabawa taneczna.