Jubileusz Straży Miejskiej

07.09.2011

7 września odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 20-lecia istnienia Straży Miejskiej w Zabrzu połączone z obchodami Dnia Strażnika Miejskiego.

– Przyjęliście odpowiedzialność za ochronę spokoju i porządku w naszym mieście. Dziękuję za codzienny trud i wytrwałość wkładane w służbę. Życzę panu komendantowi oraz wszystkim pracownikom powodzenia w realizacji kolejnych wyzwań – mówiła w trakcie spotkania prezydent Zabrza.

Warto przypomnieć, że  18 lutego 1991 r. Rada Miejska w Zabrzu uchwałą Nr XV/128/92 uznała potrzebę powołania Straży Miejskiej w Zabrzu. Podstawy prawne do powołania Straży oraz do działania dla strażników wynikały bezpośrednio z ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. Na początku strażnicy pełnili czynności administracyjno-porządkowe, jednak szybko ich podstawowym zadaniem stała się ochrona spokoju i porządku publicznego.

– Staramy się jak najlepiej służyć na rzecz społeczności lokalnej, jej ochrony i bezpieczeństwa. Mamy nadzieję, że zasłużymy na zaufanie mieszkańców – podkreślił komendant Straży Miejskiej Jarosław Rajda.

  Spotkanie odbyło się w Komendzie Straży Miejskiej, gdzie zasłużonym pracownikom wręczono awanse na wyższe stopnie służbowe.