Zakończenie projektu "Bądź mądry – Bądź cool"

06.09.2011

Urząd Miejski w Zabrzu informuje o zakończeniu projektu „Bądź mądry – Bądź cool!”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.1.2.
 

Celem projektu było zwiększenie szans edukacyjnych uczniów szkół w dzielnicy Biskupice poprzez stworzenie bogatej oferty zajęć wyrównawczych, pozalekcyjnych, edukacyjno zawodowych oraz zapewnienie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego.

W projekcie uczestniczyły zabrzańskie szkoły z dzielnicy Biskupice: Szkoła Podstawowa
nr 21, Szkoła Podstawowa nr 22, Gimnazjum nr 20, Zespół Szkół nr 4 – Gimnazjum nr 5, Zespół Szkół Specjalnych nr 40.
Projektem objętych zostało 573 uczniów, w tym 57 uczniów niepełnosprawnych.
W ramach projektu zrealizowano:
• 2 768 godzin zajęcia wyrównawczych (m.in. z matematyki, języka polskiego, historii, biologii, chemii, języków obcych);
• 817 godzin zajęć – kółka zainteresowań (matematyczne, informatyczne, z nauk przyrodniczych i języków obcych);
• 99 godzin zajęć edukacyjno – zawodowych;
• 800 godzin wsparcia psychologicznego;
• 776 godzin wsparcia pedagogicznego;
• 136 godzin zajęć dla dzieci niepełnosprawnych.

Na potrzeby realizacji zajęć zakupione zostały materiały dydaktyczne oraz sprzęt komputerowy.