XIV Sesja Rady Miejskiej

05.09.2011

12 września o godz. 14.00 odbędzie się XIV Sesja Rady Miejskiej. Pod obrady radnych zostanie przedłożonych 12 projektów uchwał w następujących sprawach:
 

1. Zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2011,

2. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2011-2026,

3. Wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału spółki Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Spółka z o.o. w Zabrzu, poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości niezabudowanej,

4. Wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału spółki Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Spółka z o.o. w Zabrzu, poprzez wkładu pieniężnego,

5. Zmiany uchwały Nr LII/698/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia zasad zbywania oraz nabywania nieruchomości przez Gminę Miejską Zabrze oraz warunków udzielania bonifikat,

6. Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości na rzecz Stowarzyszenia Sport – Med.,

7. Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 90 % od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości położonej w Zabrzu przy Alei Wojciecha Korfantego na rzecz Miejskiego Zakładu Kąpielowego w Zabrzu,

8. Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 90 % od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul. Buchenwaldczyków 32 na rzecz Żłobka Miejskiego w Zabrzu,

9. Nadania nowej nazwy dla ulicy – Familijna,

10. Uchwalenia programu „Rodzina na 5+”,

11. Pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników do Sadu Okręgowego w Gliwicach i Sądu Rejonowego w Zabrzu kandydatów którzy nie spełniają warunków formalnych,

12. Skargi Pana Andrzeja Maćkowskiego na działalność Prezydenta Miasta Zabrze.