Spotkanie organizacyjne dyrektorów szkół

30.08.2011

30 sierpnia w Miejskim Ośrodku Kultury Guido odbyło się spotkanie z dyrektorami zabrzańskich szkół i placówek oświatowych inaugurujące rok szkolny 2011/2012.

 

Podczas spotkania przedstawiono m.in. priorytety na nowy rok szkolny, strukturę organizacyjną zabrzańskiej oświaty, budżet miasta w zakresie zadań oświatowych, jakość kształcenia zabrzańskich placówek oraz ich udział w projektach unijnych.
Podczas prezentacji multimedialnej zastępca naczelnika Wydziału Oświaty Ewa Wolnica podkreśliła rosnącą liczbę certyfikatów jakości przyznanych miejskim szkołom i placówkom oświatowym, w tym Certyfikat Zarządzania Jakością wg normy ISO, który otrzymało Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu. Ponadto, omówiono działania zmierzające do poprawy warunków kształcenia, rozbudowę infrastruktury sportowej i rozwój szkolnictwa wyższego.
– Pragnę serdecznie podziękować za to, co usłyszeliśmy, co zobaczyliśmy w ubiegłym roku szkolnym, ponieważ daje to nadzieję, że kolejny będzie również pełen sukcesów. Podejmujcie odważnie wszystkie wyzwania. Życzę wszystkim wytrwałości, optymizmu, a także satysfakcji z podejmowanych zadań – powiedziała na spotkaniu prezydent Zabrza.