Uwaga przedsiębiorcy!!!

29.08.2011

Do Urzędu Miasta od pewnego czasu niemal codziennie dzwonią i zgłaszają się osobiście przedsiębiorcy, którzy otrzymali pismo w sprawie dokonania odpłatnego za 115 zł wpisu do Krajowego Rejestru Pracowników i Pracodawców. Informujemy przedsiębiorców, że dostarczane do nich wezwania z Krajowego Rejestru Pracowników i Pracodawców z Warszawy dotyczące zapłaty nie mają uzasadnienia w obowiązujących przepisach.

Jedyną obowiązkową ewidencję działalności gospodarczej prowadzą organy samorządowe (prezydenci, burmistrzowie i wójtowie) a od 1 lipca 2011r. – Minister Gospodarki. Aktualnie trwają prace zmierzające do przekazania całej istniejącej i aktualnej bazy danych przedsiębiorców do Ministerstwa.
Tak więc żądanie jakichkolwiek opłat przez Krajowy Rejestr Pracowników i Pracodawców jest bezpodstawne.