Podpisano umowę na modernizację stadionu

24.08.2011

24 sierpnia w Urzędzie Miejskim w Zabrzu zostały podpisane umowy z firmą Polimex-Mostostal na pierwszy etap modernizacji stadionu im. Ernesta Pohla oraz z konsorcjum Deutsche Bank i SovereignFund na sfinansowanie inwestycji.
 

– W Zabrzu realizujemy liczne projekty infrastrukturalne wśród których znajduje się m.in. modernizacja wodociągów i kanalizacji, rozbudowa systemu komunikacyjnego z Drogową Trasą Średnicową czy termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Ważne miejsce na liście naszych priorytetów zajmuje oczywiście rozbudowa stadionu miejskiego. Obiekt ten oczekiwany jest przez wiernych kibiców Górnika Zabrze. Będzie on służył również wszystkim, którzy brać będą udział w koncertach i innych organizowanych na stadionie imprezach masowych. Wreszcie czekają na niego zabrzanie dla których rozwój miasta jest źródłem radości i zadowolenia – podkreśliła Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.
 

W pierwszym etapie inwestycji za który odpowiedzialna będzie firma Polimex-Mostostal zostaną wykonane dwupoziomowe, zadaszone trybuny na około 24 tysiące miejsc oraz garaże podziemne i infrastruktura techniczna. Pierwsza część stadionu ma być gotowa za 20 miesięcy, czyli do 24 kwietnia 2013 roku.
 

– Dajemy gwarancję, że wszystko będzie gotowe w terminie – mówi Konrad Jaskóła, prezes zarządu Polimex-Mostostal. – Zbudowaliśmy stadion Legii Warszawa, kończymy stadion Wisły Kraków i Piasta Gliwice. Dodatkowo wykonaliśmy jeden z odcinków Drogowej Trasy Średnicowej i kończymy węzeł autostrady A1 w Sośnicy. Rocznie wykonujemy inwestycje za około 5 miliardów złotych więc z stadionem w Zabrzu nie będzie żadnych opóźnień i problemów – opisuje ostatnie realizacje Polimexu-Mostostal prezes Jaskóła. – Życzę wszystkim instytucjom z nami pracującymi dobrej współpracy. Jeżeli wszyscy będziemy mieli ten sam cel to wszystko będzie szło w dobrym kierunku – dodaje prezes generalnego wykonawcy stadionu.
 

Tadeusz Dębicki, prezes spółki Stadion w Zabrzu podziękował pani prezydent: – Gdyby nie pani prezydent Małgorzata Mańka-Szulik to nie byłoby tego wyjątkowego dnia. Już wkrótce maszyny wjadą na plac budowy i ten piękny obiekt będzie rósł na naszych oczach.
Podobnego zdania był też prezes Górnika – Tomasz Młynarczyk, który podziękował pani prezydent w imieniu działaczy, piłkarzy i kibiców Górnika Zabrze oraz Stanisław Oślizło, rzecznik prasowy klubu: – Wiele osób zaangażowało się w budowę stadionu, ale nie darowałbym sobie gdybym nie podziękował pani prezydent. Cały czas przyspieszała sprawę i teraz możemy być z niej dumni – mówił Oślizło.

Deutsche Bank PBC oraz SovereignFund FIZ przeprowadzą pierwszą na polskim rynku transakcję finansowania inwestycji samorządowej poprzez dokapitalizowanie miejskiej spółki „Stadion w Zabrzu” kwotą 162 mln zł. Kapitał wniesiony do spółki zostanie przeznaczony na sfinansowanie modernizacji Stadionu im. Ernesta Pohla w Zabrzu.
– Realizowana wspólnie z SovereignFund na rzecz Miasta Zabrze transakcja finansowania rozbudowy i modernizacji stadionu jest unikalna na polskim rynku. Jest przykładem nowego podejścia do finansowania inwestycji samorządowych w Polsce – powiedział Maciej Jeleń, Dyrektor Centrum Doradztwa dla Firm Deutsche Bank PBC.

 

ZADANIE: „MODERNIZACJA STADIONU IM. ERNESTA POHLA W ZABRZU – ETAP I”

Zakres inwestycji obejmuje prace polegające na:

a. rozbiórce kolidujących z I etapem budynków, budowli i urządzeń,
b. przebudowie istniejących trybun stadionu w zakresie: trybuny południowej, północnej, wschodniej; narożnika północno-wschodniego, północno-zachodniego, południowo-zachodniego i południowo-wschodniego – poprzez ich wyburzenie
i wykonanie nowych w układzie dwupoziomowym na około 24 000 miejsc siedzących,
c. wykonaniu pełnego zadaszenia tych trybun,
d. wykonaniu części kubaturowej obiektu stadionu pod wymienionymi wyżej trybunami zawierającej: pomieszczenia magazynowe i techniczne, część przeznaczoną na komercję, ciągi komunikacyjne,
e. wykonaniu garażu podziemnego pod placem wejściowym po wschodniej stronie obiektu stadionu,
f. wykonaniu garażu podziemnego pod częścią kubaturową w modernizowanej części obiektu,
g. wykonaniu niezbędnej infrastruktury technicznej,
h. realizację planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie I etapu w tym:
i. wykonanie placu głównego,
ii. wykonanie placu wejściowego drużyny przyjezdnej,
iii. wykonanie placu wejściowego dla widzów w sektorze południowym,
iv. przebudowy ulicy Olimpijskiej.

Na terenie obiektu przewidziano zainstalowanie ultranowoczesnych systemów bezpieczeństwa wspomagających ochronę fizyczną podczas trwania imprez masowych, w tym systemy telewizji dozorowej, sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu.
Systemy bezpieczeństwa będą pełniły funkcje wspomagające w przypadku wystąpienia wszelkiego rodzaju zagrożeń ze strony tłumu, ale także w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub ewakuacyjnej.
System telewizji dozorowej zapewni możliwość obserwacji poziomych dróg ewakuacyjnych, a co za tym idzie sprawdzenia ich drożności i przesyłu uzyskanych informacji do wyspecjalizowanych służb mundurowych. Umożliwi również sprawdzenie zamknięcia grodzi pożarowych na terenie podziemnych garaży, obserwację zachowania osób, czy ocenę wielkości ewentualnego zagrożenia.