Ostrzeżenie meteorologiczne

23.08.2011

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje o możliwości wystąpienia w dniach 24 – 26 sierpnia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych.

Przewiduje się występowanie upałów, w wyniku czego istnieje duże ryzyko udaru słonecznego, poparzenia skóry, uszkodzenia asfaltowych nawierzchni dróg oraz duże zagrożenie pożarowe.