XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej

22.08.2011

29 sierpnia o godz. 14.00 w sali 207 Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Powstańców Śląskich 5-7 odbędzie się XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej.

Pod obrady radnych zostaną przedłożone 4 projekty uchwał w sprawach:

1) utworzenia na terenie miasta Zabrze odrębnych obwodów głosowania w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
2) zmiany budżetu miasta Zabrze na 2011 ,
3) określenia zasad zbywania, nabywania i wykupu obligacji komunalnych, które Miasto Zabrze zamierza wyemitować w 2011 roku ,
4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2011–2026.