Nagroda Prezydenta w dziedzinie kultury

18.08.2011

Podobnie jak w latach ubiegłych, również i w tym roku zostaną przyznane Nagrody Prezydenta Miasta Zabrze w dziedzinie kultury. Uroczystość wręczenia odbędzie się w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu w dniu 2 października 2011 r. podczas koncertu galowego z okazji święta miasta.
 

Jak wynika z regulaminu, nagroda – indywidualna lub zbiorowa – przyznawana jest za wybitne osiągnięcia artystyczne oraz za szczególny wkład w rozwój bądź upowszechnianie kultury w naszym mieście.Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać mieszkańcy Zabrza, związki twórcze, środowiska artystyczne, organizacje społeczne, instytucje i placówki kultury.
 

Pisemne rekomendacje kandydatów należy składać w Wydziale Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Zabrzu ul. Wolności 286, pok. 302, ( III piętro), przesłać faksem na nr: 373-34-37 albo e-mailem: sekretariat_ks@um.zabrze.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 września 2011 r.