Zastępca prezydenta miasta

12.08.2011

Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik powołała na stanowisko zastępcy prezydenta miasta Katarzynę Dzióbę. Rozpocznie ona pracę z dniem 1 września.

Katarzyna Dzióba do dnia 31 sierpnia br. jest zatrudniona w Banku BPH S.A. w Warszawie. Była m.in. dyrektorem Centrum Analiz Kredytów Hipotecznych Centralnej Administracji w Departamencie Operacji Ryzyka Detalicznego. Pracowała też na stanowisku naczelnika Wydziału Kredytów Korporacyjnych w Zabrzu. Posiada również doświadczenie w dziedzinie marketingu i zarządzania projektami.
W październiku 2010 r. została powołana na stanowisko Przewodniczącej Rady Nadzorczej w COIG – Software Sp. z o.o. w Katowicach.
Nowa wiceprezydent to mieszkanka Zabrza. Jest absolwentką Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła ponadto studia podyplomowe z zakresu działania banków komercyjnych na Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz wiedzy o Unii Europejskiej na Akademii Rolniczej we Wrocławiu.
Od 1 września funkcje zastępcy prezydenta miasta pełnić zatem będą:
• I zastępca prezydenta miasta Zabrze – Krzysztof Lewandowski,
• II zastępca prezydenta miasta Zabrze – Jan Pawluch,
• III zastępca prezydenta miasta Zabrze – Katarzyna Dzióba.