Konkurs o Europejską Nagrodę Prewencji Kryminalnej

12.08.2011

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczyna nabór projektów do Konkursu o Europejską Nagrodę Prewencji Kryminalnej. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu prewencyjnego w całej Unii Europejskiej. Tematem tegorocznego konkursu jest „Sport, nauka i sztuka w zapobieganiu przestępczości wśród dzieci i młodzieży”.

Szczegóły konkursu, regulamin oraz wzór formularza zamieszczane są na stornie www.mswia.gov.pl/portal/pl/626/8630/

Projekty należy przesyłać w terminie do 21 września 2011 r. na adres:

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice
oraz na adres poczty elektronicznej:wzk@katowice.uw.gov.pl