Obwieszczenia Wojewody Ślaskiego

09.08.2011

Obwieszczenia Wojewody Śląskiego nr IF/XIII/5340/21/11 oraz nr IF/XIII/5340/22/11 z dnia 29 lipca 2011 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamia się, że Wojewoda Śląski zawiesił z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn: "Budowa drogi publicznej Drogowej Trasy Średnicowej. Część "Zachód" od granicy z miastem Gliwice do węzła de Gaulle’a w Zabrzu od 8+119,85 do km 11+075" oraz  "Budowa drogi publicznej Drogowej Trasy Średnicowej. Część "Zachód" od km 5+320,00 do km 8+119,85, Odcinek G1" w związku z obowiązkiem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach prowadzonego przez tutejszy organ postępowania.

Zgodnie z art. 103 Kpa zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów.