Projekt skierowany do mieszkańców Zabrza

29.07.2011

Urząd Miejski w Zabrzu informuje, iż trwa realizacji projektu w ramach którego są realizowane bezpłatne porady prawne i bezpłatne wsparcie psychologiczne dla osób długotrwale bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad osobami zależnymi, korzystających z pomocy społecznej, niepełnosprawnych, uzależnionych, bezdomnych.

Zapisy osobiście lub telefonicznie w godz. 8.00 – 16.00 w :
• Punkcie Pomocy Koleżeńskiej przy ul. Wolności 241 – tel. 668 461 153
• Punkcie Pomocy Koleżeńskiej przy ul. Wolności 586 – tel. (32) 277-50-20 wew.101 lub 668-461-153
• Punkcie Pomocy Koleżeńskiej przy ul. Jordana 59 a – tel. 668 461 502

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie oraz uzyskaniem szczegółowych informacji, zapraszamy do siedziby Biura Projektu w Urzędzie Miejskim w Zabrzu przy ul. Wolności 286 pok. 109, tel. (32) 37 33 525, (32) 37 33 495.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest skierowany do mieszkańców Zabrza