Zabrze wdrożyło system "toktutok"

27.07.2011

Urząd Miejski w Zabrzu od siedmiu lat zatrudnia tłumacza języka migowego. Otwierając się jeszcze bardziej na potrzeby środowiska postanowiliśmy wdrożyć usługę wspomagającą tłumacza języka migowego on-line zwaną "toktutok".

W celu zagwarantowania osobom niesłyszącym i słabo słyszącym możliwości swobodnej komunikacji z pracownikami odpowiedzialnymi za obsługę klienta, wdrażamy nowoczesny system tłumacza migowego „toktutok”. Usługa polega na tłumaczeniu na żywo rozmowy z osobą niesłyszącą za pośrednictwem tłumacza dostępnego przez Internet. Połączenie następuje automatycznie za pomocą naciśnięcia jednego przycisku. Za pomocą dotyku ekranu urządzenie łączy nas wideokonferencyjnie z jednym z profesjonalnych tłumaczy, który dowiaduje się od osoby niesłyszącej w jakiej sprawie przyszedł. Po czym zawiadamia odpowiedniego pracownika, wskazanego wcześniej do obsługi danej sprawy. Pracownik podchodzi do stanowiska, gdzie czeka osoba niesłysząca i przy wsparciu tłumacza on – line kompleksowo załatwia sprawę.