Zabrze przestrzenią rozwoju

Kłodnica bezpieczna

26.07.2011

25 lipca 2011 r. przy udziale przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Zabrzu dokonano odbioru zrealizowanego przez KWK Kopalnię Sośnica – Makoszowy zadania związanego z podwyższaniem i uszczelnianiem wałów wzdłuż rzeki Kłodnica w dzielnicy Zabrze Makoszowy.

Prace polegały m.in. na zawężeniu do 22 m dna rzeki i wykonano półkę o szerokości 40 m. Prace wykonano na odcinku łącznie 601 m. Szerokość korony wałów wynosi 5 m a ich wysokość w niektórych miejscach sięga 6,18 m.
Ponadto kopalnia zobowiązała się do zamontowania w wałach czujników piezometrycznych mierzących przesiąkliwość wałów, co pozwoli na prowadzenie monitoringu nasączenia wodą wałów. Na wniosek przedstawicieli urzędu w protokole dokonano zapisu dotyczącego, w przypadku przesiąkania wałów, zmiany technologii wykonania uszczelnienia wałów po stronie zabrzańskiej i wykonanie w tym miejscu przesłony bentonitowej.