60-lecie Domu Pomocy Społecznej nr 3

20.07.2011

Dom Pomocy Społecznej nr 3 ma już 60 lat. Z tej okazji zorganizowano mieszkańcom piknik w ogrodzie, w którym wzięli udział liczni goście, w tym wiceprezydent Zabrza Krzysztof Lewandowski.
 

DPS nr 3 w Zabrzu jest przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych, dorosłych, posiada charakter domu stacjonarnego i świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu. Dom posiada 59 miejsc statutowych dla mieszkańców, a są to osoby w różnym wieku. Najstarsza mieszkanka liczy sobie 98 lat, najmłodsza 42 lata. Stanowią one społeczność zróżnicowaną pod wieloma względami: wieku, pochodzenia, wykształcenia, zawodu, sytuacji rodzinnej, upodobań kulturowych, zainteresowań, doświadczeń życiowych i okoliczności, które sprawiły, że znalazły się w tym miejscu. Prawie wszyscy mieszkańcy to ludzie niepełnosprawni, chorzy, często obciążeni kilkoma schorzeniami jednocześnie.