Nagrody Św. Kamila wręczone

18.07.2011

16 lipca w Teatrze Nowym w Zabrzu wręczono Nagrody patrona miasta Świętego Kamila. Otrzymali je prof. Irena Norska-Borówka oraz Państwowa Straż Pożarna w Zabrzu. 

Wyróżnienie wręczono już po raz 11. Jest to wyraz podziękowania dla osób i instytucji działających na rzecz mieszkańców Zabrza, zaangażowanych w działalność społeczną i charytatywną. Grono laureatów nagrody Świętego Kamila to wybitne postacie i instytucje, rozsławiające nasze miasto. Nagrody wręczyli prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Zabrzu Marian Czochara.  

Panią Prof. Irenę Norską-Borówkę znamy jako wybitnego pediatrę i neonatologa ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Pamiętamy, że utworzyła Pani w 1980 roku w Zabrzu pierwszą w Polsce Klinikę Patologii Noworodka
z Oddziałem Intensywnej Terapii, która działa w Szpitalu Klinicznym nr 1 w Zabrzu.

Załoga Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu codziennie służy mieszkańcom naszego miasta biorąc udział nie tylko w akcjach pożarowych i ratunkowych na drogach. Na szczególne wyróżnienie zasługuje ich ofiarna postawa przy usuwaniu skutków wybuchu gazu i zawalenia się w styczniu 2010 r. kamienicy w Rokitnicy. oraz podczas akcji ratowniczej w czasie powodzi 17 maja 2010 r. w Makoszowach.