Otwarcie drogi dostępowej do zabrzańskiej Strefy Ekonomicznej

15.07.2011

15 lipca zostanie oddana do użytku prawie 2 km droga dojazdowa do terenów gliwickiej podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej położonych w Zabrzu. Już dziś na ulicach miasta pojawiły się bilbordy zachęcające do inwestycji. 
 
Symboliczną wstęgę przecięli prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, przewodniczący Rady Miejskiej w Zabrzu Marian Czochara, prezes KSSE Piotr Wojaczek, szef gliwickiej podstrefy KSSE Jerzy Łoik oraz prezes Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów Henryk Małysz, wykonawca inwestycji. Zanim jednak doszło do przecięcia drogę poświęcili ks. Jan Matysek, dziekan, proboszcz parafii Wniebowięcia Najświętszej Maryi Panny i ks. Zygfryd Sordon, proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. W uroczystości wzięli udział również radni rady miejskiej, przedstawiciele spółek miejskich oraz wydziałów Urzędu Miejskiego.
 

Prace przy budowie drogi, która ułatwi dojazd kierowcom do terenów Katowickiej Specjalnej Stefy Ekonomicznej zlokalizowanych w Rokitnicy w rejonie ulicy Ofiar Katynia trwała od grudnia ubiegłego roku. Inwestycja kosztowała ponad 7 mln zł. Urząd Miejski w Zabrzu otrzymał na ten cel dofinansowanie z budżetu UE w kwocie 4 mln zł. Pieniądze pochodziły z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Realizacja projektu zakładała połączenie drogą dwóch ulic: Ofiar Katynia i Ziemskiej. W praktyce zwiększy to atrakcyjność terenów inwestycyjnych i przyciągnie do Strefy kolejne firmy. Atutem stref ekonomicznych, która przyciąga inwestorów jest możliwość tworzenia nowych miejsc pracy przy dużo niższych kosztach. Strefa na terenie Zabrza funkcjonuje od 2006 roku i liczy 116 ha.

Zakres prac w liczbach:
– Długość wybudowanych dróg gminnych – 1,86 km,
– Liczba wybudowanych skrzyżowań – 2 szt., (w tym jedno rondo)
– Długość wybudowanej kanalizacji deszczowej – 2,01 km,
– Długość wybudowanych ciągów pieszo-rowerowych – 2,06 km,
– Liczba przebudowanych punktów oświetleniowych – 72 szt.
– Nośność wybudowanej drogi – 115 kN/oś.
– Ułożono ok. 16 000 m2 nawierzchni asfaltowej wykonanej w dwóch warstwach wiążącej i ścieralnej, wykonanej na warstwie gruntu stabilizowanego i podbudowie z kruszywa.
– Wykonano ścieżkę rowerową wzdłuż całości kontraktu ~1800 m
– Ułożono ~1800 m prefabrykowanych korytek ściekowych
– Wykonano oświetlenie ulicy w ilości ~ 70 słupów oświetleniowych wraz z konieczną infrastrukturą podziemną
– Wykonano kanalizację deszczową wzdłuż całego kontraktu wraz z wpustami ulicznymi i studzienkami