WYSTAWA „REWITALIZACJA MIASTA ZABRZE WIDZIANA OCZAMI MŁODEGO ŚRODOWISKA PROJEKTANTÓW”

12.07.2011

Od 18 lipca do 2 września w Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu przy ul. 3 Maja 91 A będzie można oglądać wystawę „Rewitalizacja Miasta Zabrze widziana oczami młodego środowiska projektantów”.

Powstała ona dzięki współpracy Urzędu Miejskiego w Zabrzu, Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz młodych i ambitnych projektantów. Prezentowane prace obejmują swym zasięgiem obszary i obiekty zdegradowane w śródmieściu, które stanowią istotny element zamierzeń transformacyjnych w Zabrzu.
 

Podczas wystawy będzie można obejrzeć prace studentów kierunków projektowych Politechniki Śląskiej oraz wyrazić swoją ocenę dla prezentowanych rozwiązań przestrzennych. Ekspozycja zawiera także pracę dyplomową pn.” NAWIJALNIA”- PROJEKT REWITALIZACJI TERENU BYŁEJ GAZOWNI PRZY UL.STALMACHA W ZABRZU, autorstwa mgr inż. arch. Pawła Kobierzewskiego. Została ona wyróżniona przez Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS nagrodą Imienia Profesora Jana Zachwatowicza za najlepsze prace dyplomowe -studenckie, podejmujące problematykę ochrony dziedzictwa kulturowego.