Bezpłatne warsztaty dla organizacji pozarządowych

11.07.2011

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty dla organizacji pozarządowych z Dostępu do Informacji Publicznej organizowane przez Stowarzyszenie Bona Fides w ramach projektu Przejrzysta Temida.

Opis warsztatów:

Warsztaty będą poświęcone praktycznym ćwiczeniom związanym z następującymi zagadnieniami:

-tworzenie pism o udzielenie informacji publicznej do sądów powszechnych, prokuratur i innych jednostek władzy publicznej

-jak we wnioskach powoływać się definicje i zapisy prawne związane z takimi pojęciami jak: „prawo do informacji”, „prawo dostępu do informacji publicznej” i „informacja w sprawie publicznej” w świetle Konstytucji RP i ustawy o dostępie do informacji publicznej

-jak korzystać we wnioskach z uprawnień wynikających z „prawa dostępu do informacji publicznej”

-jak napisać wnioski i inne pisma o udostępnienie informacji publicznej

-co zrobić, kiedy jednostka nie chce udzielić nam informacji

Udział w warsztatach jest bezpłatny, uczestnicy mają zapewnione:

-catering,
-materiały szkoleniowe,
-zwrot kosztów dojazdu
-opiekę nad dziećmi: osoby, które chcą przyjść na szkolenie z dziećmi proszone są o zaznaczenie tego na formularzu zgłoszeniowym, nie zgłoszenie tego, a przyjście z dzieckiem na warsztat spowoduje wykluczenie z udziału w szkoleniu
Uczestnicy szkolenia zobowiązani są w czasie trwania warsztatów do wypełnienia formularzy osobowych, potrzebnych do celów sprawozdawczych.

Miejsce warsztatów:

Siedziba Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Bona Fides
ul. Warszawska 19 ( I piętro)
40-009 Katowice

Trener:

Zajęcia będą prowadzone przez Pana Michała Benarczyka, doktora prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, autora licznych publikacji poświęconych dostępowi do informacji publicznej, ochronie danych osobowych (www.prawo.uni.wroc.pl), w tym stosowaniu ustawy o dostępie do informacji publicznej w praktyce funkcjonowania sądów i powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

Dla kogo:

Warsztaty skierowane są do pracowników i osób związanych z organizacjami pozarządowymi z terenu województwa śląskiego.

Terminy:

Przewidziane są dwa terminy warsztatów:
1-3 sierpnia 2011 ( 3 dni)
4-6 sierpnia 2011 (3 dni)

Na zgłoszenia czekamy do 27 lipca.

Jak się zgłosić:

Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który można pobrać ze strony projektu Przejrzysta Temida:

http://www.przejrzystatemida.org.pl/module.php?name=news&id=14

a także kwestionariusz osobowy uczestnika projektu, do pobrania tutaj:

http://www.przejrzystatemida.org.pl/module.php?name=news&id=14

Wypełniony formularz i kwestionariusz można: przesłać faksem na numer: 32 203 12 18, wysłać pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Bona Fides, ul. Warszawska 19, 40-009 Katowice lub wysłać skan z podpisem na adres: agata@bonafides.pl.
O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt do organizatora:

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Bona Fides
ul. Warszawska 19
40-009 Katowice
32 203 12 18

Osoba odpowiedzialna za rekrutację: Agata Hofelmajer – agata@bonafides.pl

www.bonafides.pl

Storna projektu: www.przejrzystatemida.org.pl

Warsztaty współfinansowane przez Unię Europejską w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego